VẬT LIỆU XÂY DỰNG

SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Hà Tĩnh là thị trường tiềm năng về vật liệu xây dựng với siêu dự án Formosa với tổng mức đầu tư 28 tỷ USD. Xác định đây là thị trường đầy tiềm năng, Công ty Cổ phần LICOGI 166 đã hiện đầu tư khai thác, sản xuất và kinh doanh đá xây dựng tại thôn Cụp Đụn, Phường Kỳ Phương, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh với trữ lượng đá xây dựng 1.023.167 m3 Công suất khai thác đạt 493.000 m3 /năm...