HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 

                                    - Bà ĐỖ HOÀNG LAN
- Sinh năm: 1987
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tài chính
- Chức vụ: Chủ Tịch HĐQT 
 
                                                  


- Ông VŨ CÔNG HƯNG
- Sinh năm: 1973
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, Thạc sỹ QTKD
- Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm TGĐ
  

- Bà NGUYỄN THỊ HƯƠNG
- Sinh năm: 1979
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán
- Chức vụ: Thành viên HĐQT - Chủ tịch Uỷ Ban kiểm toán- Ông ĐẶNG LAM GIANG
- Sinh năm: 1983
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
- Chức vụ: Thành viên HĐQT 
 
 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

Các bài viết liên quan

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC