GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Giá trị cốt lõi:
Là giá trị mà tập thể cùng hướng đến, đưa ra bên ngoài
Công ty:
Mang đến lợi ích tốt nhất cho khách hàng, cổ đông, cộng đồng và xã hội
Khách quan, minh bạch, chân thành, sẵn sàng hợp tác trong mọi mối quan hệ
Luôn quan tâm và tạo điều kiện cho cán bộ công nhân viên
CNCNV:
Đoàn kết, tận tụy, sáng tạo, trung thành, có kỷ luật.
Luôn học hỏi để hoàn thiện và giúp mọi người cùng hoàn thiện